OPS-Scenen blev skabt i 2017 for at danne rammen om en scene på Folkemødet der satte fokus på Offentligt-Privat Samarbejde.

I 2019 barslede OPS-Scenen med nichemediet OPS-Indsigt, som er en del af NB-Medier.

OPS-Scenen er i dag forankret hos selskabet De Fire Vinde ApS og fungere som arrangementsplatform for OPS-Indsigt.

På Folkemødet 2023 finder du os i Skipperhuset

 

Følg os desuden på Twitter og Facebook