Folkemødet Torsdag d. 13/6

Torsdag

Tidsrum Event
11:30 – 12:30 Folkemødet åbner
12:30 – 13:00 Partiledertale – Radikale Venstre
1 13:00 – 14:00 KICK OFF receptions-teaser for OPS Scenen        

OPS-Scenens Kick Off foregår i en afslappet receptionsstil. Vi har inviteret en hemmelig gæst med lang erfaring inden for OPS, som sætter “strøm” på vores kick off. Læs mere her

2 14:00 – 15:00 Konkurrenceudsættelsens topprofil møder modpol

Konkurrenceudsættelsen er stagneret de seneste år og i 2018 faldt den så 0,2 procent. Vi har derfor sat topfolk fra to kommuner med udfordringer på økonomien stævne for at udveksle erfaringer og synspunkter på konkurrenceudsættelse. Hvad er det man kan konkurrenceudsætte med fordel og hvad er det man under ingen omstændigheder kan se en gevinst ved at konkurrenceudsætte.

3 15:00 – 16:15 Vilkår på det offentlige marked er ikke som i sværindustrien

Fremtiden byder på udfordringer som ingen sektorer kan klare alene. Vejen til fortsat velfærd er samarbejde på tværs af offentlige og private aktører og mere samarbejde medfører udviklingen af nye markeder. Et centralt spørgsmål er her, hvilke vilkår skal præge de offentlige markeder?

Virkeligheden på offentlige markeder er grundlæggende anderledes. Alene sammenhængen er mere kompleks end på rene B2C-markeder (Business to Consumer).

Vi har samlet et veloplagt panel fra alle hjørner af de offentlige velfærdsmarkeder, som vil gå et spadestik dybere i debatten end den sædvanlige retorik Læs mere her

16:30 – 17:30 Ledigt
17:30 – 19:00 Ledigt
19:00 – 19:30 Partiledertale – Alternativet

Hvilke temaer præger programmet?

Medarrangørerne på OPS-scenen spænder vidt mht kompetence, organisering og fokus. Det er en af grundende til at du i vores telt vil møde en bred pallette af tilbud. Programpunkterne er her naturligvis ikke helt færdige her i februar, men vi kan bl.a. løfte sløret for nogle af de temaer der arbejdes med.

  • At EG A/S – som er system leverandør arbejder med et tema om den digitale-sagsbehandler i det offentlige
  • At Ålborg Kommune arbejder på et tema omkring sociale investeringer ud fra et konkret projekt i Ålborg
  • At DLA-Piper som er et advokathus arbejder på et tema omkring energi og forsyning

Fællesskabstemaer

Herudover har vi en række fællesskabstemaer i støbeskeen som følge af henvendelser fra organisationer, virksomheder og enkeltpersoner der alle har det til fælles at de ikke selv kan løfte et tema, men gerne vil indgå i udviklingen af det. Det drejer sig bl.a. om:

  • Markedsvilkår på velfærdsområdet. Er der særlige vilkår her eller kan vi bare overføre vilkårene fra sværindustrien.
  • Markedsudvikling, hvordan og hvem har ansvaret? – Handler bl.a. om de ni vækst-øer regeringen har annonceret ud for København.
  • Når kommunale kompetencer går privat. Handler om bevægelsen af nøglekompetencer som bygherrer rådgivning, jura og socialrådgivning søger mod det private fordi der findes interessante stillinger i det private.
  • Når konkurrencestaten rammer civilsamfundet. Hvad sker der med både gamle og nye non-for-profit organisationer og foreninger når de skal agere på markedsvilkår.

Det endelige program vil ligge klart i slutningen af April – Har du ideer eller lyst til at deltage på OPS-Scenen så kontakt Steen Houmark på 41 82 82 00, så kan det være vi også kan finde plads til dig