Folkemødeprogram 2019

Hvilke temaer præger programmet?

Medarrangørerne på OPS-scenen spænder vidt mht kompetence, organisering og fokus. Det er en af grundende til at du i vores telt vil møde en bred pallette af tilbud. Programpunkterne er her naturligvis ikke helt færdige her i februar, men vi kan bl.a. løfte sløret for nogle af de temaer der arbejdes med.

  • At EG A/S – som er system leverandør arbejder med et tema om den digitale-sagsbehandler i det offentlige
  • At Ålborg Kommune arbejder på et tema omkring sociale investeringer ud fra et konkret projekt i Ålborg
  • At DLA-Piper som er et advokathus arbejder på et tema omkring energi og forsyning

Fællesskabstemaer

Herudover har vi en række fællesskabstemaer i støbeskeen som følge af henvendelser fra organisationer, virksomheder og enkeltpersoner der alle har det til fælles at de ikke selv kan løfte et tema, men gerne vil indgå i udviklingen af det. Det drejer sig bl.a. om:

  • Markedsvilkår på velfærdsområdet. Er der særlige vilkår her eller kan vi bare overføre vilkårene fra sværindustrien.
  • Markedsudvikling, hvordan og hvem har ansvaret? – Handler bl.a. om de ni vækst-øer regeringen har annonceret ud for København.
  • Når kommunale kompetencer går privat. Handler om bevægelsen af nøglekompetencer som bygherrer rådgivning, jura og socialrådgivning søger mod det private fordi der findes interessante stillinger i det private.
  • Når konkurrencestaten rammer civilsamfundet. Hvad sker der med både gamle og nye non-for-profit organisationer og foreninger når de skal agere på markedsvilkår.

Det endelige program vil ligge klart i slutningen af April – Har du ideer eller lyst til at deltage på OPS-Scenen så kontakt Steen Houmark på 41 82 82 00, så kan det være vi også kan finde plads til dig