Folkemødet Torsdag d. 13/6

Torsdag

Tidsrum Event
11:30 – 12:30 Folkemødet åbner
12:30 – 13:00 Partiledertale – Radikale Venstre
1 13:00 – 14:00 KICK OFF receptions-teaser for OPS Scenen        

OPS-Scenens Kick Off foregår i en afslappet receptionsstil. Vi har inviteret en hemmelig gæst med lang erfaring inden for OPS, som sætter “strøm” på vores kick off. Læs mere her

2 14:00 – 15:00 Konkurrenceudsættelsens topprofil møder modpol

Konkurrenceudsættelsen er stagneret de seneste år og i 2018 faldt den så 0,2 procent. Vi har derfor sat topfolk fra to kommuner med udfordringer på økonomien stævne for at udveksle erfaringer og synspunkter på konkurrenceudsættelse. Hvad er det man kan konkurrenceudsætte med fordel og hvad er det man under ingen omstændigheder kan se en gevinst ved at konkurrenceudsætte.

3 15:00 – 16:15 Vilkår på det offentlige marked er ikke som i sværindustrien

Fremtiden byder på udfordringer som ingen sektorer kan klare alene. Vejen til fortsat velfærd er samarbejde på tværs af offentlige og private aktører og mere samarbejde medfører udviklingen af nye markeder. Et centralt spørgsmål er her, hvilke vilkår skal præge de offentlige markeder?

Virkeligheden på offentlige markeder er grundlæggende anderledes. Alene sammenhængen er mere kompleks end på rene B2C-markeder (Business to Consumer).

Vi har samlet et veloplagt panel fra alle hjørner af de offentlige velfærdsmarkeder, som vil gå et spadestik dybere i debatten end den sædvanlige retorik Læs mere her

16:30 – 17:30 Ledigt
17:30 – 19:00 Ledigt
19:00 – 19:30 Partiledertale – Alternativet