Vejen er samarbejde

Jeg høre tit, at der findes flere løsninger til de udfordringer vi står med i velfærds-Danmark, så derfor handler det blot om at vælge. Skal den være offentlig, privat eller smedet i civilsamfundet. Jeg tror personligt ikke, at løsningerne på vores velfærdsudfordringer kan findes ved at vælge en ud af flere mulige veje. Situationen er for mig at se den, at samarbejde ikke er én vej. –  vejen er samarbejde.

Vi lever længere og der fødes flere børn. Det er den gode historie om velfærdsamfundet Danmark. Vi er blevet bedre til forebyggelse og behandling af sygdomme, hvad enten det er på sygehuse eller i det nære sundhedsvæsen

Øget efterspørgsel af velfærd og færre hænder

Netop fordi vi har det velfærdssystem vi har, peger flere på, at der vil ske en dramatisk stigning i ældrebefolkningen. Momentum lavede i efteråret 2018 en analyse der viste at vi i løbet de næste syv år får lige så mange ældre over 80 år, som vi har fået de sidste 35 år. – og det øger efterspørgslen på velfærden.
En velfærd der primært er båret af hænder og dermed et stigende behov for sundhedspersonale, som en række offentlige og private virksomhed allerede i dag har problemer med at rekruttere. Antallet af voksne i den arbejdsduelige alder følger desværre ikke med og manglen på arbejdskraft risikerer at udvikle sig katastrofalt i de kommende år. Naturligvis kan vi med velfærdsteknologi, innovation, afbureaukratisering og effektiviseringer af så vel den offentlige, den private som civilsamfundssektoren reducerer behovet for flere hænder, men der er ingen tvivl vi kommer til at mangle hænder.

Vi skal stoppe kampen om definitionsretten
I alle tre sektorer gør organisationer, virksomheder og institutioner hvad de kan for at ruste sig til den nye virkelighed, og de undlader ikke at fremhæve deres indsats, værdi og differentierende særkende ift konkurrenterne. De øvrige spiller i velfærds Danmark. Nogle fremhæver alene fortræffeligheden ved det offentliges løsninger, andre påpeger at løsningerne fx ligger i konkurrenceudsættelse til private og endelige har vi aktører der sværger til non-for-profit selvejende virksomheder som dem med de rigtige løsninger. Spørgsmålet er om denne kamp om definitionsretten af den rigtige model ikke er kommet for langt ud?

Med verdensmål som underlægningsmusik for OPS

Vi skal se løsningerne i større og mere tværgående perspektiver end det ens egen model af verden kan levere. Sidste år arbejdede vi på OPS-Scenen under overskriften “Velfærd i udvikling” med tre underliggende temaer; Forståelseskløften, regulering & modeller, samt velfærdsillusionen. De tre temaer gav afsæt for at vi kunne analysere og perspektivere OPS i bogen “Velfærd i udvikling – erkendelser fra et folkemøde”.  Folkemødet har i  2019 opfordret til, at vi på de enkelte debatscener tager hele eller dele af verdensmålene til os som rammer eller underlægningsmusik for vores arrangementer. Det har medført at vi i år arbejder under overskriften “vejen er samarbejde” med fem udvalgte verdensmål som underliggende temaer.

 • Mål 3. Sundhed og trivsel
 • Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9. Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 17. Partnerskaber for handling

Vi arbejder stenhårdt på et bredt program om OPS

På Folkemødets OPS-Scene er vi ved at tilrettelægge et program, hvor du møder en bred skare af mennesker fra alle sektorer. Her vil vi se på muligheder og løsninger på tværs af sektorer og faglighed. Blandt noget af det du bl.a.kan møde er

 • En IT-virksomhed der gerne  vil sætte fokus på digitalisering af offentlig sagsbehandling
 • En Kommune hvor man på basis af erfaringer vil sætte fokus på sociale investeringer ift. de allermest sårbare af vores medborgere.
 • En advokatvirksomhed der vil sætte fokus på energi og forsyning.
 • En medievirksomhed der vil sætte fokus på dybden af vores fortællinger om samfundet.
 • En anden aktørvirksomhed der ønsker fokus på fremtidens arbejdskraft som grundlag for mere og bedre OPS

Vi har plads til både store og små budskaber

Ud over de virksomheder og organisationer som i samarbejde med os tilrettelægger deres “eget” programpunkt, så arbejder  vi sammen med Folkemødet om en lang række programpunkter som enkeltpersoner kan købe sig ind på og påvirke. fx  ift. en paneldebat. Temaerne er ikke afgjort endnu, så vi er meget åbne over for din henvendelse. Blandt nogle af de “fællestemaer vi har gang i er blandt andet:

 • Markedsvilkår på velfærdsområdet. Er der særlige vilkår her eller kan vi bare overføre vilkårene fra sværindustrien?
 • Når kommunale kompetencer går privat. Det handler om den bevægelse kommunerne har oplevet en del år. Nemlig at nøglekompetencer som bygherrer rådgivning, jura og socialrådgivning søger ud af kommunerne fordi de såkaldt interessante stillinger findes andre steder. Hvad betyder det
 • Når konkurrencestaten rammer civilsamfundet. Hvad sker der med både gamle og nye non-for-profit organisationer og foreninger når de skal agere på markedsvilkår. Er det så let som det beskrives og hvordan holder man balancen mellem forening og forretning?

Er du interesseret i at høre mere om os så kontakt mig på 41 82 82 00 eller skriv på sh@de4vinde.net   – Tak for din interesse Steen Houmark