Folkemødet Fredag d. 14/6

Tidsrum Event
4 09:00 – 10:00 Bæredygtig ledelse i transformationer

Bæredygtighed er et tema som i stigende grad præger vores samfund og kræver forandring og transformation. Bæredygtig ledelse er en del af transformationen. En transformation der handler om industrisamfundets afløser. Bliv klogere på, hvordan vi midt i et paradigmeskifte, kan sikre at bæredygtig ledelse kan sikre positive bundlinjer ift. arbejdsmiljø, produktivitet og trivsel.

Vi har inviteret stærke forsknings- og ledelsesmæssige profiler, til at debatterer Future of work. Kom få svar på spørgsmål som: Skal vi afskaffe ledere og Hvad skal der til for at skabe overskud på flere bundlinjer?

Læs mere her

10:00 – 10:15  (Partiledertale starter) Liberal Alliance
5 10:30- 11:30 Udligning: Tab af vækst-incitament eller ulighed i service

Kommunal udligning betyder, at skatten i fattigste kommuner skal være fem procentpoint højere end de rigeste kommuner. Er det rimeligt? vil en større udligning mellem de rige og de fattige ikke blot medføre at kommunerne mister ethvert incitament til at skabe vækst og dermed velfærd for hele Danmark?

Endeligt er der spørgsmålet om man kan have store forskelle i skatteprocenten mellem to nabokommuner i de store byområder, med den konsekvens at bl.a. det kommunale serviceniveau variere meget inden for få kilometer.

Journalist Arne Ullum fra NB-Økonomi sætter de centrale spørgsmål for velfærd, vækst og offentlig privat samarbejde til debat i samtale med bl.a. borgmestre der har hænderne på den kommunale udlignings-kogeplade.

Læs mere her

6 12:00 – 13:00 Sociale investeringer – en ny løsning på et gammelt problem?

Alle taler om sociale investeringsprogrammer ifti kommunale kerneopgaver. I Aalborg handler de på det.

Non-profit virksomheden FOKUS, Aalborg Kommune, Den Sociale Kapitalfond og Den Obelske Familiefond har skabt Impact60. Et socialt investeringsprojekt, hvor 60 ud af 120 psykisk sårbare fra kanten af arbejdsmarkedet skal flytte sig fra offentlig forsørgelse til skatteborgere med højre livskvalitet.

Vi tager vi hul på de mange spørgsmål om sociale investeringer, der tårner sig op: Batter det noget? – Holder de?

Lyt til erfaringerne fra de markante stemmer som står bag Danmarks største sociale effektinvesteringsprojekt, når de udfordres af journalist fra TV2 News Kristian Ring-Hansen Holt – Læs mere her

  13.00 (Partiledertale starter) Socialdemokratiet
7 13:30 – 14:15 Private penge i det offentlige byrum.

Urbanisering presser de store byer. De årlige mange tilflyttere presser erhvervsområder længere ud for at gøre plads til boliger.

Mangfoldighed forsvinder. Rigmands- og fattigdomsgettoer opstår. Det er ikke nok, at der i byen er plads til alle. Byen skal kunne meget mere:

Bekæmpe ulighed, udvikle borgerne – gennem uddannelse, kunst, sport, musik – passe på deres sundhed, sikre mod klimaforandringer… Disse udfordringer kræver forandring.

Vi har samlet fire markante stemmer og indleder debatten med at stiller spørgsmålene: Kan kommunerne klare det alene? Kræver det forenede kræfter? Er det ok, at vores kollektive goder i byen bliver afhængige af profitmulighed? Hvordan forener vi bedst boligformerne, almen og privat byggeri?

Læs mere her

8 14:15 – 15:00 Private penge i den kollektive energiforsyning

Vores energiforsyning har traditionel været ejet af staten, kommunen eller forbrugere. Klimamålsætningerne kræver yderligere energieffektivisering og grøn omstilling.

Danmark er foran i den grønne omstilling, men de sidste procenter vil ikke komme så nemt som de første. Det kræver innovation.

Modernisering af forsynings-sektorerne og mulighed for profit har gjort sektoren interessant for private investorer, der med risikovillig kapital vil kunne give den en ekstra. Med Radius er der for første gang sagt stop til denne udvikling.  Vi tager bla. debatten om: Kan den grønne omstilling og den teknologiske innovation sikres uden risiko-villig kapital?

Er der områder, der er for vigtige, at de kan komme på private hænder?

Læs mere her

9 15:00 – 16:00 Når marked overhaler det offentlige

Vi ser en trend med paradoksale elementer. På den ene side har kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad været stagnerende igennem de sidste år. På den anden side kan vi se en snigende vækst af private velfærdstilbud, der sælger direkte til borgeren som forbruger. Der er tale om velfærdstilbud, hvor det offentlig er dekoblet den gængse indkøbstrekant, hvor kommunerne som gatekeeper bestiller og betaler velfærdsvirksomhederne for at udfører serviceydelserne ift. borgeren som modtageren.

Mød stærke stemmer til en debat  læs mere her

  16.00 (Partiledertale starter) Enhedslisten
10 16:30 – 17.30 Skal robotterne have lov til at slå sagsbehandlerne ihjel?

Borgerne venter medens sagsbehandlerne knokler med stakkevis af sager, som de skal sikre en sagsbehandling, hvor forvaltningslovens principper overholdes.

Forestil dig at tusindvis af timers forundersøgelser i de kommunale myndigheder overtages af software-robotter. Sagsbehandlernes stakkevis af undersøgelsesopgaver er forsvundet og bunker af skattekroner er frigivet til mere velfærd.

Spørgsmålet er hvor langt kan vi gå? Hvordan sikrer vi, at skøn ikke sættes under regel når det er en robot der laver det meste?

Læs mere her

  17:30 – 19.00 Ledigt
19:00 – 19:30 Partiledertale starter –  Socialistisk Folkeparti