OPS-Nyt

OPS-Nyt  er betegnelsen for af to seperate tilbud til medlemmerne af OPS-Scenen

  1. OPS-Klip
  2. OPS-Perspektiver

Vi har d.10.12.2018 udsendt vores første OPS-Klip

Al begyndelse er svær vi beklager at det første link til Sundheds og Ældreministeriets rapport om kørelister ikke virkede. Her er det rigtige

Fem fordele ved OPS-Klip

  1. OPS- klip giver den travle OPS-Interesserede et hurtigt og aktuelt overblik ift. velfærd og OPS
  2. OPS-Klip er et udsnit af primært danske medie-nyheder relateret til OPS og velfærd udgivet i den forgående uge.
  3. OPS-klip udsendes som en mail, hvor du via hyperlink hurtigt bliver omstillet til de artikler, blogs m.v. som indgår i ugens OPS-Klip
  4. OPS-Klip udkommer ca en gang om ugen, undtagen ferie og højtider. Det vil sige ca 40 gange årligt.
  5. OPS-Klip er gratis for alle medlemmer af OPS-Scenen

Tilmelding til OPS-Klip er gratis og kan ske via sh@de4vinde.net

Tre fordele ved OPS-Perspektiver

  1. OPS-Perspektiver er et nyt magasin med journalistisk fokus på offentlig-privat samarbejde. Det er altså mere end et nyhedsbrev. Det er et bidrag til debatten om velfærd med mere OPS, hvor man med kant til aktuelle temaer går tæt på holdninger og løsningspotentialer
  2. OPS-Perspektiver udkommer 4 gange årligt
  3. OPS-perspektiver er målrettet de af OPS-Scenens medlemmer der har et sæson-medlemskab. Læs mere om sæson-medlemskab her

OPS-perspektiv kan købes særskilt for 300 kr. pr nummer ved henvendelse til sh@de4vinde.net