Historik

Baggrunden
Initiativet til den første debat-scene om OPS blev taget af Mediehuset den Offentlige og Chefredaktør Nick Allentoft i efteråret 2017.

Projekt i partnerskab
I foråret 2018 blev der etableret et projekt, hvor Steen Houmark som projektleder og Mediehuset den offentlige som kommunikationsplatform samlede 7 yderligere partnere mhp at lave et program for Folkemødets første debatscene om OPS.

Seks arbejdsarenaer og et tværgående kit skabet synergi forud for folkemødet
Projektledelsen planlagde seks arbejdsarenaer og medvirkede til at etablere et tværgående kit, med bl.a. en blå bog over partnernes OPS-kompetencer, der illustrere, at de kompetencemæssigt dækkede det man kan beskrive som hele OPS-feltet. Herudover blev der nedsat en styregruppe og fortløbende udsendt nyhedsbreve mhp at øge den tværgående synergieffekt og facilitering mellem arbejdsarenaerne individuelt og på fællesniveau.

OPS-Scenen blev besøgt af over 600 med OPS-interesse på tre dage
OPS-Scenen afviklede 15 programpunkter med individuelle debatter under hovedtemaet ”Velfærd i udvikling med mere og bedre OPS”. Paneldeltagerne var rimelig fordelt mellem den offentlige, den private og civilsamfundssektoren. Der var en overvægt af direktører, partnere og top-fag-specialister fra virksomheder, interesse- og uddannelsesorganisationer. Fra den offentlige sektor kom ti embedsfolk og politikere.

Efter Folkemødet
På en minikonference på CBS den 24. september 2018 præsenterede Steen Houmark hvidbogen “Velfærd i udvikling”. Bogen indeholde en række anbefalinger som var et udkomme af Folkemødedebatterne på OPS-Scenen.

Anbefalingerne fra Folkemødet
Blandt de gennemgående anbefalinger fra Folkemødet var dels et behov for et fælles sprog om OPS, dels et behov for et samlingspunkt for OPS. Eksempelvis i form af et center med et tilknyttet netværk der kunne samle, udfordre og formidle viden om OPS.
Med basis i dette besluttede Steen Houmark at oprette en OPS-Scene der var mere end fire dage på Folkemødet. OPS-Scenen.dk  var hermed en realitet. – Se i øvrigt