Profiler bag OPS-scenen

Steen Houmark
Stifter og direktør i rådgivningsvirksomheden De4Vinde ApS
Ansvarlig for OPS-Scenen.dk

Erfaring
 Selvstændig rådgiver i 9 år
 Kommunal forvaltningschef i 15 år
 Projektleder på OPS-Scenen 2018
 Forfatter til bla. bøgerne
      – Velfærd i udvikling – Erkendelser fra Folkemødet – 2018
      – Den Kommunale Bermudatrekant – 2017

LinkedIn-profil

Hanne Nystrøm